Θέση εργασίας : Ψυκτικός

Ζητείται ψυκτικός για πλήρη απασχόληση για όλο το χρόνο Αντικείμενο της εταιρίας: Κλιματισμός (Οικιακός και κεντρικός κλιματισμός), αντλίες θερμότητας και

[ ΣΥΝΕΧΊΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ]